Heerhugowaard en omstreken

Muziek op Schoot


Wat is Muziek op Schoot?


Opbouw van de les

De naam ‘Muziek op Schoot’ staat symbool voor de veilige band met mama/papa/oma/opa/of eenieder aan wie het kind gehecht is. Vandaaruit begint de muzikale ontdekkingsreis! De les start met een persoonlijke begroeting voor ieder kind. Hierna worden er allerlei activiteiten gedaan die afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen. Ook zit er in iedere les wel een rust- of luistermoment. Na alle inspanningen volgt de afsluiting, waarbij er van ieder kind weer afscheid wordt genomen. Tijdens de lessen staat samen plezier maken op de eerste plaats! 


De kinderen zullen kennis maken met Pluimstaart de eekhoorn


Activiteiten 

Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn: het zingen van ‘Klap eens in je handjes’ en daarbij klappen, het zingen van ‘Poesje miauw’ en het geluid van de poes nadoen, het nabootsen van verkeersgeluiden, samen een trein maken, een liedje zingen over tanden poetsen, zingen over het weer en het laten sneeuwen of samen een sneeuwpop maken … … Een luistermoment kan bestaan uit het luisteren naar een nieuw instrument en tijdens een rustmoment zingen we bijvoorbeeld samen een slaapliedje dat begeleid wordt op gitaar. Er zijn activiteiten die we als groep uitvoeren, maar ook activiteiten die begeleider en kind als tweetal uitvoeren. Tijdens Muziek op Schoot lessen hebben (groot-)ouder en kind echt even tijd voor elkaar! Alles wordt aangeboden in een veilige omgeving en een vertrouwde sfeer, op een speelse manier en vanuit respect voor de persoonlijkheid en individuele ontwikkeling van ieder kind. 


Samenwerken om de papiertjes te laten dansen!


Ontwikkeling van de kinderen 

Tijdens de lessen wordt geprobeerd de ontwikkeling van de kinderen zo breed mogelijk te stimuleren. Zo worden er activiteiten gedaan ter stimulering van de taal-spraak, maar ook voor bijvoorbeeld de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Natuurlijk komt de muzikale ontwikkeling ook uitgebreid aan bod. Het maatgevoel wordt bijvoorbeeld ontwikkeld door op de maat mee te klappen, lopen of te trommelen. Bij de allerkleinsten gebeurt dit door gewiegd te worden of mee genomen te worden op de arm gedurende een liedje. 


Instrumenten en speelgoed

De instrumenten die worden gebruikt, zijn veilig en door kinderen makkelijk vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan kleine trommels, maracassen, bellenarmbanden, ritmestokjes en eitjes. Maar ook een stoel kan worden omgetoverd tot een prachtige trommel! Naast de instrumenten komen de kinderen in aanraking met allerlei speelgoed, zoals een hoepel, een bellenblaas, badeendjes, ballen, stapelbekers, puzzels, blokken en pluchen knuffels. 


Handtrommels
Bellenblazen
Schudeitjes en bellenarmbanden

Hoepels Maracassen Ritmestokjes Kleine regenmakers
Pluchen muizen
Vingerpopjes
Maracassen

Liedjes

Er worden veel liedjes gezongen, zowel nieuwe als bekende liedjes. De liedjes gaan over kikkers, muizen, vlinders, dagelijkse handelingen zoals naar bed gaan, in bad gaan en tandenpoetsen, brandweerwagens, auto’s, opruimen en nog veel meer. Alle liedjes en spelvormen worden veel herhaald, zodat u en uw kind zich deze eigen kunnen maken en u deze thuis ook kunt herhalen met uw kind. Alle liedjes die gezongen worden, krijgt u op bladmuziek mee naar huis in een speciaal liedmapje. 


Wat is de rol van de (groot)ouders en begeleiders?

Ieder kind komt samen met een volwassene. Dit kan zijn een mama, papa, oma, opa, oppas, etc. De begeleiders nemen actief deel aan de lessen. Iedereen kan zich opgeven, want de lessen worden altijd aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers. Dus ook als u slecht ter been bent, hoeft dat geen belemmering te zijn om mee te doen! U zult zien dat Muziek op Schoot een waardevolle bijdrage levert aan het contact dat u heeft met uw (klein)kind.


EHBO

De docent is in het bezit van een (kinder)ehbo-diploma!


Waarom Muziek op Schoot? 1)

Kinderen worden geboren met een natuurlijke gevoeligheid voor muziek, net zoals ze van nature de mogelijkheid hebben om te leren lopen of te leren schrijven. De gevoelige periode voor muziek begint al tijdens de zwangerschap. Hier kan direct na de geboorte op worden voortgebouwd. Zeer jonge kinderen worden het beste gestimuleerd door de directe verzorgers. Het is alleen vanuit de interactie met anderen dat het kind zijn mogelijkheden kan ontdekken. Daarnaast zal het stimuleren van de muzikale ontwikkeling allerlei facetten van de totale ontwikkeling ondersteunen, zoals het luister- en concentratievermogen. Het experimenteren met geluiden is zowel bevorderlijk voor het leren zingen als voor het leren praten. De taalontwikkeling en de muzikale ontwikkeling zijn in het eerste levensjaar dan ook nauwelijks te onderscheiden. 

Het zingen van liedjes creëert een gezellige en ontspannen sfeer. Ook kan een liedje dienen als aankonding van een bepaalde activiteit en liedjes kunnen zorgen voor een vertrouwd gevoel in een vreemde omgeving. Baby’s genieten van praten, zingen, rustige bewegingen en rustige muziek. Tegelijkertijd vinden baby’s het prettig om te worden aangeraakt, gestreeld en gemasseerd. Het combineren van zingen en aanraken kan heel goed tijdens dagelijkse handelingen zoals baden en aankleden. Tijdens de Muziek op Schoot lessen worden hier handreikingen voor gegeven. 

De actitiveiten tijdens de lessen richten zich ook op de hechting tussen (groot-)ouder en kind. Afgezien van alle lichamelijke ontwikkelingsaspecten is gedurende het eerste half jaar het proces van hechting in relatie met de emotionele ontwikkeling eigenlijk het belangrijkse proces. Door samen met de baby te spelen, ondersteun je de emotionele ontwikkeling

1) Bron: Rikhof, R., Albers, M. (2002). Muziek tussen schoot en school. De Toorts.